DEMC8 - Kurser

ALS bootcamp - genopliv dine skills!

ALS bootcamp - genopliv dine skills!


Mass Casualty Simulation


Mass Casualty Simulation

Teaser - ALS bootcamp, DEMC8-prækursus

Prækurser d. 24. oktober


Der vil blive afholdt prækurser inden DEMC8 - også for deltagere der ikke deltager i DEMC. Følg med på denne side for opdateringer, da der løbende vil komme flere kurser.


ALS bootcamp - genopliv dine skills!

  På kurset tilbydes deltagerne træning i avanceret genoplivning med ”Pit Crew” tilgang, hvor fokus er på teamwork og ikke-tekniske færdigheder.
  Som deltager på kurset vil du blive undervist i tilgange til genoplivning der er direkte overførbare til din daglige kliniske praksis.

Læs mere


Foreløbigt program:

9.45-10.00: Velkommen, introduktion
10.00-11.00: Teorilektion: PIT crew konceptet
11.00-12.00: Teorilektion: Technical skills. EKG, EtCO2, ALS-algoritmen
12.00-12.30: Frokost
12.30-13.00: Forevisning af PIT crew skills
13.00-15.30: Praktisk træning og workshops i mindre grupper
15.30-16.00: Opsamling, afslutning, evaluering

 • Tidspunkt: 09.45-16.00
 • Sted: Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter. Olof Palmes Allé 26 8200 Aarhus N
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8
  Der er et begrænset antal pladser på kurset. Deadline for tilmelding: 1. oktober 2018
 • Der tages forbehold for aflysning i tilfælde af for få tilmeldte. Kort efter 1. oktober 2018 gives besked om kurset gennemføres eller ej.

Målgruppe: Prækurset er primært rettet mod personale, som deltager i avanceret genoplivning

Indhold: Der veksles mellem teori og praksis. Praktisk påklædning anbefales

Instruktører: Paramediciner Martin Betzer og Paramediciner Jan Daniel Allon

Pris for medlemmer af RUS/3F: 200 kroner for kursus og forplejning
Pris for ikke-medlemmer: 850 kroner for kursus og forplejning

Minimum antal deltagere: 15 personer (ved tilmeldinger under 15 personer, aflyses kurset.

Spørgsmål kan stiles til: maja.brolos@3f.dk


Lær at forstå hvad forskerne i virkeligheden siger og få mere ud af DEMC 8

  - Prækursus i forskningsmetodologi ved DEMC 8.

Læs mere


Tid, sted og tilmelding:

 • Tidspunkt: 10.00-16.00
 • Sted: Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter. Olof Palmes Allé 26 8200 Aarhus N
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8

Formålet med prækurset:
At introducere kursusdeltagerne til forskellige metodiske tilgange i akutmedicinsk forskning og som præsenteres på DEMC 8.

Kursusindhold:

 • Hovedprincipperne i kvantitativ og kvalitativ forskningsmetodik
 • Hvordan læses metodeafsnittet?
 • Faldgrupper ved de enkelte metoder
 • Med anvendelse af blandt andet posters fra DEMC konferencer bliver kursusdeltagerne præsenteret for fordele og ulemper ved forskellige studiedesign, hyppigt anvendte biostatistiske metoder, måleskalaer, tolkning af p-værdier, sikkerhedsgrænser, hyppigt anvendte statistiske tests, overlevelseskurver og regressionsanalyser
 • Interview og feltobservation
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8
  Der er et begrænset antal pladser på kurset. Deadline for tilmelding: 1. oktober 2018
 • Der tages forbehold for aflysning i tilfælde af for få tilmeldte. Kort efter 1. oktober 2018 gives besked om kurset gennemføres eller ej.

Målgruppe: Alle med interesse i akutmedicinsk forskning.

Undervisningsmateriale: Posters med forskningsresultater, som er fremlagt på DEMC konferencer.

Undervisere:
Kvalitativ metode - Interview og feltobservation:
Karin Bundgaard Mikkelsen, post doc. Sygeplejerske, Klinik Hoved- Orto, Aalborg Universitetshospital
Kvantitativ metode:
Finn E. Nielsen, Forskningsansvarlig overlæge, Dr.med., Master i Anvendt Statistik, Akutmodtagelsen, Bispebjerg Hospital
Hans Kirkegaard, Professor, Dr.med., Ph.d., Forskningsleder Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital
Mikkel Brabrand, Overlæge, Ph.d., Klinisk lektor, Center Sydvestjylland, Fælles Akutmodtagelse

Pris: 600 kroner for kursus og forplejning

Minimum antal deltagere: 10 personer (ved tilmeldinger under 10 personer, aflyses kurset.

Spørgsmål kan stiles til: maja.brolos@3f.dk

Introduktion til ultralydsvejledt perifere vaskulær adgang

  - Kursus består både af undervisning i basal ultralyds teoretiske og praktiske øvelser i brugen af ultralyd. Kurset bygger på den uddannelse i ultralydsvejledt anlæggelse af perifere venekatetre, der afholdes på Aalborg Akut- og Traumecenter.

Læs mere


Tid, sted og tilmelding:

 • Tidspunkt: 10.00-14.00
 • Sted: Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter. Olof Palmes Allé 26 8200 Aarhus N
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8
  Der er et begrænset antal pladser på kurset. Deadline for tilmelding: 1. oktober 2018
 • Der tages forbehold for aflysning i tilfælde af for få tilmeldte. Kort efter 1. oktober 2018 gives besked om kurset gennemføres eller ej.

Foreløbigt program:

 • Velkommen, præsentation m.m.
 • Basal ultralydsteori.
 • Ultralydsapparatet funktioner og indstillings muligheder.
 • Kontrol og brug af ultralydsapparatet. Ultralyd og perifere vaskulær adgang.
 • Øve brugen af ultralyd til perifere vaskulær adgang.
 • Afslutning

Målgruppe: Kursuset henvender sig til alle der er interesseret i en introduktion til brugen af ultralyd til at opnå en perifere vaskulær adgang.

Undervisere: Dennis Møller Andersen og Christine McKennell Christensen

Pris: 600 kroner for kursus og forplejning

Minimum antal deltagere: 15 personer (ved tilmeldinger under 15 personer, aflyses kurset.

Spørgsmål kan stiles til: Steven Krogh-Larsen stkl@rn.dk

Mass Casualty Simulation præ- og intrahospital. Hvordan kan jeg træne min egen organisation?

  Få en hel dags introduktion til Medical Response in Major Incidents, MRMI-kurset. Lær at lege dig og din organisation til et bedre og mere modstandsdygtigt beredskab. Macsim-systemet er unikt, da man træner alle faser af den store hændelse: lige fra første bil på skadestedet til regions- og statsligt niveau. Du trænes i præcis den funktion, du har i dit daglige arbejde. Kursusmodellen anvendes bl.a. ved uddannelsen af Advanced Paramedics i Region Sjælland samt på kurser under Forsvarets Sundhedstjeneste.

Læs mere


Foreløbigt program:

8.30-9.00: Registrering
9.00-10.00: Introduktion til Mass Casualty og MRMI
10.00-12.00: Mini-simulationer for de forskellige faggrupper
12.00-12.30: Frokost
12.30-14.00: Første store hændelse
14.00-14.30: Evaluering: Hvad lærte jeg?
14.30-1630: 2. store hændelser
16.30-17.00: Evaluering
17.00-17.30: Afrunding

 • Tidspunkt: 08.30-17.30
 • Sted: Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter. Olof Palmes Allé 26 8200 Aarhus N
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8
  Der er et begrænset antal pladser på kurset. Deadline for tilmelding: 1. oktober 2018
 • Der tages forbehold for aflysning i tilfælde af for få tilmeldte. Kort efter 1. oktober 2018 gives besked om kurset gennemføres eller ej.

Målgruppe: Målgruppe: Præ- og intrahospitalt personale, læger og sygeplejersker med tilknytning til akut-området og interesse for beredskabsplanlægning.

Pris: 250 kroner pr deltager, forplejning er inkluderet i prisen.

Minimum antal deltagere: 15 personer (ved tilmeldinger under 15 personer, aflyses kurset.

Spørgsmål kan stiles til: maja.brolos@3f.dk


Registrering

Læs mere her

Hoteller

I forbindelse med DEMC8 er det muligt, at booke hotel igennem registreringsformularen. Læs mere her om konference hotellerne

Læs mere her

Abstract

Læs mere her

 

 

 

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev
Følg DEMC på:
 
 

Organisationerne

Kontakt os