ALS bootcamp - genopliv dine skills!

ALS bootcamp - genopliv dine skills!


Mass Casualty Simulation


Mass Casualty Simulation

Teaser - ALS bootcamp, DEMC8-prækursus

Prækurser d. 24. oktober


Der vil blive afholdt prækurser inden DEMC8 - også for deltagere der ikke deltager i DEMC. Følg med på denne side for opdateringer, da der løbende vil komme flere kurser.


Mass Casualty Simulation præ- og intrahospital. Hvordan kan jeg træne min egen organisation?

  Få en hel dags introduktion til Medical Response in Major Incidents, MRMI-kurset. Lær at lege dig og din organisation til et bedre og mere modstandsdygtigt beredskab. Macsim-systemet er unikt, da man træner alle faser af den store hændelse: lige fra første bil på skadestedet til regions- og statsligt niveau. Du trænes i præcis den funktion, du har i dit daglige arbejde. Kursusmodellen anvendes bl.a. ved uddannelsen af Advanced Paramedics i Region Sjælland samt på kurser under Forsvarets Sundhedstjeneste.

Læs mere


Foreløbigt program:

8.30-9.00: Registrering
9.00-10.00: Introduktion til Mass Casualty og MRMI
10.00-12.00: Mini-simulationer for de forskellige faggrupper
12.00-12.30: Frokost
12.30-14.00: Første store hændelse
14.00-14.30: Evaluering: Hvad lærte jeg?
14.30-1630: 2. store hændelser
16.30-17.00: Evaluering
17.00-17.30: Afrunding

 • Tidspunkt: 08.30-17.30
 • Sted: Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter. Olof Palmes Allé 26 8200 Aarhus N
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8
  Der er et begrænset antal pladser på kurset. Deadline for tilmelding: 1. oktober 2018
 • Der tages forbehold for aflysning i tilfælde af for få tilmeldte. Kort efter 1. oktober 2018 gives besked om kurset gennemføres eller ej.

Målgruppe: Målgruppe: Præ- og intrahospitalt personale, læger og sygeplejersker med tilknytning til akut-området og interesse for beredskabsplanlægning.

Pris: 250 kroner pr deltager, forplejning er inkluderet i prisen.

Min/max antal deltagere: 15 - 40 personer (ved tilmeldinger under 15 personer, aflyses kurset.

Spørgsmål kan stiles til: maja.brolos@3f.dk


Annulleret: ALS bootcamp - genopliv dine skills!

  På kurset tilbydes deltagerne træning i avanceret genoplivning med ”Pit Crew” tilgang, hvor fokus er på teamwork og ikke-tekniske færdigheder.
  Som deltager på kurset vil du blive undervist i tilgange til genoplivning der er direkte overførbare til din daglige kliniske praksis.

Læs mere

Foreløbigt program:

9.45-10.00: Velkommen, introduktion
10.00-11.00: Teorilektion: PIT crew konceptet
11.00-12.00: Teorilektion: Technical skills. EKG, EtCO2, ALS-algoritmen
12.00-12.30: Frokost
12.30-13.00: Forevisning af PIT crew skills
13.00-15.30: Praktisk træning og workshops i mindre grupper
15.30-16.00: Opsamling, afslutning, evaluering

 • Tidspunkt: 09.45-16.00
 • Sted: Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter. Olof Palmes Allé 26 8200 Aarhus N
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8
  Der er et begrænset antal pladser på kurset. Deadline for tilmelding: 1. oktober 2018
 • Der tages forbehold for aflysning i tilfælde af for få tilmeldte. Kort efter 1. oktober 2018 gives besked om kurset gennemføres eller ej.

Målgruppe: Prækurset er primært rettet mod personale, som deltager i avanceret genoplivning

Indhold: Der veksles mellem teori og praksis. Praktisk påklædning anbefales

Instruktører: Paramediciner Martin Betzer og Paramediciner Jan Daniel Allon

Pris for medlemmer af RUS/3F: 200 kroner for kursus og forplejning
Pris for ikke-medlemmer: 850 kroner for kursus og forplejning

Min/max antal deltagere: 15 - 20 personer (ved tilmeldinger under 15 personer, aflyses kurset.

Spørgsmål kan stiles til: maja.brolos@3f.dkAnnulleret: KONFLIKTHÅNDTERING OG VOLDSFOREBYGGELSE
Tryghed i mødet med borgeren – Praktiske værktøjer og handlestrategier

  Workshoppen vil indeholde følgende emner i løbet af dagen. Det er hensigtsmæssigt at være med i hele forløbet, for at få mest muligt ud af
  dagen. Deltagerne må påregne at være aktive og deltage i øvelser og simulationstræning i løbet af dagen, da workshoppen er tilrettelagt med
  dette, for at sikre deltagerne størst muligt udbytte af indholdet.

  Formålet med undervisningen er, at styrke den ansattes strategier og handlemuligheder, med henblik på at forebygge konflikter og kunne
  håndtere truende eller voldelige situationer, på en skånsom måde med bevarelse af respekten og omsorgen for borgeren.

Læs mere


Den svære samtale: Hvordan møder vi i trygge rammer borgeren i krise, med en psykiatrisk diagnose, misbrug eller lignende.
Deeskalering som metode: Kommunikative handlestrategier og deeskaleringsteknikker i mødet med en borger i høj arousal.
Rollefordeling og samarbejde: Hvordan samarbejder vi som personale i mødet med en borger i høj arousal.
Tryghed i alarmsituationer: Hvordan passer vi på os selv, hinanden og borgeren, i opkørte situationer.

 • Tidspunkt: 10.00-16.00
 • Sted: Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter. Olof Palmes Allé 26 8200 Aarhus N
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8
  Der er et begrænset antal pladser på kurset. Deadline for tilmelding: 1. oktober 2018
 • Der tages forbehold for aflysning i tilfælde af for få tilmeldte. Kort efter 1. oktober 2018 gives besked om kurset gennemføres eller ej.

Instruktører: Kenneth Juel og Michael Aaldering, som begge blandt andet har en baggrund i politiet

Pris: 200 kroner for kursus og forplejning

Minimum antal deltagere: 15 personer (ved tilmeldinger under 15 personer, aflyses kurset.

Spørgsmål kan stiles til: maja.brolos@3f.dk


Annulleret: Lær at forstå hvad forskerne i virkeligheden siger og få mere ud af DEMC 8

  - Prækursus i forskningsmetodologi ved DEMC 8.

Læs mere


Tid, sted og tilmelding:

 • Tidspunkt: 10.00-16.00
 • Sted: Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter. Olof Palmes Allé 26 8200 Aarhus N
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8

Formålet med prækurset:
At introducere kursusdeltagerne til forskellige metodiske tilgange i akutmedicinsk forskning og som præsenteres på DEMC 8.

Kursusindhold:

 • Hovedprincipperne i kvantitativ og kvalitativ forskningsmetodik
 • Hvordan læses metodeafsnittet?
 • Faldgrupper ved de enkelte metoder
 • Med anvendelse af blandt andet posters fra DEMC konferencer bliver kursusdeltagerne præsenteret for fordele og ulemper ved forskellige studiedesign, hyppigt anvendte biostatistiske metoder, måleskalaer, tolkning af p-værdier, sikkerhedsgrænser, hyppigt anvendte statistiske tests, overlevelseskurver og regressionsanalyser
 • Interview og feltobservation
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8
  Der er et begrænset antal pladser på kurset. Deadline for tilmelding: 1. oktober 2018
 • Der tages forbehold for aflysning i tilfælde af for få tilmeldte. Kort efter 1. oktober 2018 gives besked om kurset gennemføres eller ej.

Målgruppe: Alle med interesse i akutmedicinsk forskning.

Undervisningsmateriale: Posters med forskningsresultater, som er fremlagt på DEMC konferencer.

Undervisere:
Kvalitativ metode - Interview og feltobservation:
Karin Bundgaard Mikkelsen, post doc. Sygeplejerske, Klinik Hoved- Orto, Aalborg Universitetshospital
Kvantitativ metode:
Finn E. Nielsen, Forskningsansvarlig overlæge, Dr.med., Master i Anvendt Statistik, Akutmodtagelsen, Bispebjerg Hospital
Hans Kirkegaard, Professor, Dr.med., Ph.d., Forskningsleder Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital
Mikkel Brabrand, Overlæge, Ph.d., Klinisk lektor, Center Sydvestjylland, Fælles Akutmodtagelse

Pris: 600 kroner for kursus og forplejning

Minimum antal deltagere: 10 personer (ved tilmeldinger under 10 personer, aflyses kurset.

Spørgsmål kan stiles til: maja.brolos@3f.dk

Annulleret: Introduktion til ultralydsvejledt perifere vaskulær adgang

  - Kursus består både af undervisning i basal ultralyds teoretiske og praktiske øvelser i brugen af ultralyd. Kurset bygger på den uddannelse i ultralydsvejledt anlæggelse af perifere venekatetre, der afholdes på Aalborg Akut- og Traumecenter.

Læs mere


Tid, sted og tilmelding:

 • Tidspunkt: 10.00-14.00
 • Sted: Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter. Olof Palmes Allé 26 8200 Aarhus N
 • Tilmelding: Du kan tilmelde dig på: https://www.eiseverywhere.com/demc8
  Der er et begrænset antal pladser på kurset. Deadline for tilmelding: 1. oktober 2018
 • Der tages forbehold for aflysning i tilfælde af for få tilmeldte. Kort efter 1. oktober 2018 gives besked om kurset gennemføres eller ej.

Foreløbigt program:

 • Velkommen, præsentation m.m.
 • Basal ultralydsteori.
 • Ultralydsapparatet funktioner og indstillings muligheder.
 • Kontrol og brug af ultralydsapparatet. Ultralyd og perifere vaskulær adgang.
 • Øve brugen af ultralyd til perifere vaskulær adgang.
 • Afslutning

Målgruppe: Kursuset henvender sig til alle der er interesseret i en introduktion til brugen af ultralyd til at opnå en perifere vaskulær adgang.

Undervisere: Dennis Møller Andersen og Christine McKennell Christensen

Pris: 600 kroner for kursus og forplejning

Minimum antal deltagere: 15 personer (ved tilmeldinger under 15 personer, aflyses kurset.

Spørgsmål kan stiles til: Steven Krogh-Larsen stkl@rn.dk

 


Registrering

Læs mere her

Hoteller

I forbindelse med DEMC8 er det muligt, at booke hotel igennem registreringsformularen. Læs mere her om konference hotellerne

Læs mere her

Abstract

Læs mere her

 

 

 

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev
Følg DEMC på:
 
 

Organisationerne

Kontakt os