Udvalg under DEMC8

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra alle tre selskaber arbejder i øjeblikket med at planlægge konferencen.

Formænd:

Annette Jakobsen

Formand for Daena og sundhedsfaglig uddannelseskonsulent på Center for kompetenceudvikling, Koncern HR, Region MidtJylland

Formand for DEMC8 for DAENA

Maja Broløs

Udviklingskonsulent i RUS

Formand for DEMC8 for RUS

Matthias Giebner

Ledende Overlæge på Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland Aabenraa    

Formand for DEMC8 for DASEM

Hovedkoordinator:

Nille Aaby

Udviklingskonsulent i RUS

Projektkoordinator for DEMC8

Scientific-udvalg:

Dan Brun Petersen

Ledende overlæge for akutafdeling på Sjællands universitetshospital, Køge

Formand for scientific-udvalget og abstract-ansvarlig

Karin Dam Eikhof

Klinisk sygeplejespecialist på Aalborg Universitetshospital, Klinik Akut

Sidder i Scientific-udvalget som repræsentant for DAENA

Svend Vittinghus

Ambulancefaglig leder, behandler og forskningsassistent i Falck

Sidder i Scientificudvalget som repræsentant for RUS

Program- og prækursusudvalg:

Annette Jakobsen

Formand for programudvalget

Maja Broløs

Formand for prækursusudvalget

Lis Just Madsen

Assisterende afdelingssygeplejerske i akutmodtagelsen, Hospitalsenheden Vest i Herning

Sidder i programudvalget som repræsentant for DAENA

Margrethe Lomholt

Klinisk afdelingssygeplejerske på TraumeCentret 3913, Rigshospitalet

Sidder i programudvalget som repræsentant for DAENA

Marie-Laure Bouchy Jacobsson

Speciallæge i almen medicin og overlæge på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge

Sidder i programudvalget som repræsentant for DASEM

Martin Matzen

Paramediciner og ambulancefaglig leder i Falck, Region Sjælland

RUS-repræsentant i DEMC8 Program-udvalget

Festudvalg:

Dorte Albertsen

Sygeplejerske på akutafdelingen, Herning Sygehus 

Sidder i festudvalget som repræsentant for DAENA

PR-udvalg:

Nille Aaby

Formand for PR-udvalget

Steven Krogh-Larsen

Traumekoordinator og akutsygeplejerske på Aalborg Akut- og Traumecenter

Sidder i PR-udvalget som repræsentant for DAENA

Mikkel Heide Pedersen

Stud.Med på Aarhus Universitet

Er koordinator mellem program og PR-udvalgene som repræsentant for DASEM

Kongresbureau:

Berrit Rasmussen

Ansvarlig for koordinering af sponsorater, prækurser og oplægsholdere

Mette Benzon

Ansvarlig for registrering, overnating og konferencested

Jan Nordkvist

Ansvarlig for udstilling

 

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev
Følg DEMC på:
 
 

Organisationerne

Kontakt os