Oplægsholdere

Se detaljeret program her.

Ændringer til programmet kan forekomme, men vi bestræber os på at pdf versionen er opdateret. Bemærk de fleste sessioner indeholder flere oplæg af forskellig varighed.

Nelson Olim, Læge
World Health Organization - EMRO
Titler på oplæg: Oplæg 1: Wound ballistic & Mass Casualty Management. Oplæg 2: Er din afdeling klar hvis bomben springer ved hovedindgangen?

Dato og tid: Oplæg 1: 2 november kl. 10.40 - 11.40 og 14.00 – 15.00

Om oplægget: Begge oplæg afholdes på engelsk.

Ekspertiseområder: Born in 1971 in Lisbon (Portugal), Nelson Olim is the WHO Regional Trauma Advisor for the Eastern Mediterranean Regional Office. Previously, he was Head of Simulation Learning at the WHO Academy in Lyon (France), Deputy Chief Surgeon for the International Committee of the Red Cross (ICRC) in Geneva, WHO Regional Advisor for the Emergency Medical Teams Network in the Middle-East, and WHO Trauma Coordinator for Gaza. Currently he is also a member of the Humanitarian External Strategic Advisory Group for Save the Children International.
A graduate of Lisbon University in 1995, Dr Olim completed his surgical training at Santa Cruz Hospital, and in 2002 he did his Trauma Fellowship at Rambam Medical Center, Haifa (Israel). Later he became a Medical Officer with the Portuguese Navy and subsequently Head of the Surgical Department of Lisbon’s naval hospital and Head of the Navy’s Medical Simulation Center.
A Trauma Surgeon and Emergency Medicine specialist, Nelson is highly experienced in Pre-Hospital Trauma, Trauma System Design, War Surgery and Mass Casualty Management (MCM).
His field experience includes conflict and disaster areas in Africa, the Americas, the Middle-East, Asia and Europe, namely Honduras, Democratic Republic of Congo, Nigeria, South Sudan, Somalia, Gaza, West Bank, Iran, Iraq, Lebanon, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Nagorno Karabakh, Pakistan, Bangladesh, Yemen, Ukraine, Indonesia, East-Timor, and Cambodia.
He is a co-author of several text books and publications, including: “Terror and Medicine – Medical aspects of Biological, Chemical and Radiological Terrorism”; “Management of Limb Injuries During Disaster and Conflicts”; “Basic Emergency Care Manual (WHO)”; “Pikoulis Emergency Medicine, Trauma and Disaster Management - Hot Topics in Acute Care Surgery and Trauma”; “Oxford Specialist Handbook of Global Anaesthesia”, THE RED BOOK: a guidance document for medical teams preparing for, and responding to armed conflict and complex emergencies, Classification and Minimum Standards for Emergency Medical Teams and Editor of “Emergency Trauma Response to the Gaza Mass Demonstrations 2018-2019: A One Year Review of Issues, Challenges and Trauma Data”.

 

Ian Higginson, Læge
Derriford Hospital

Titel på oplæg: Crowding in British emergency. ONLINE oplæg

Dato og tid: 2 november 16.50 – 17.20

Om oplægget: This presentation will cover the phenomenon of crowding in UK Emergency Medicine, including the introduction and impact of the 4-hour standard, the most recent review of clinical standards, and the current situation. We will draw on the lessons we have learned and we will also discuss the advocacy efforts made by the Royal College of Emergency Medicine, and whether they have made a difference

Ekspertiseområder: Dr Higginson is a consultant in Emergency Medicine working at University Hospitals Plymouth in the UK. He is a subspecialist in Paediatric Emergency Medicine and also practises Prehospital Emergency Medicine. He is also an honorary Associate Professor with Plymouth University where he teaches on the MSc in Healthcare Management, Leadership and Innovation. He has a longstanding interest in clinical leadership, and in quality in Emergency Medicine. Crowding has featured heavily in this journey. He has been both a clinical lead and divisional director, and has worked extensively within the Royal College of Emergency Medicine. He is currently Vice President of RCEM and is taking an active role in the fields of policy, and quality. He is currently in the final stages of completing the update of the College’s guidelines on crowding!

Anders Vestergaard Krusenstjerne-Hafstrøm, Læge
Holbæk sygehus akutafdelingen

Titel på oplæg 1: Procedural sedation i akutafdelingen

Dato og tid: 2 november kl. 10.40 – 11.40.

Om oplægget: Procedure sedation er en akutmedicinsk kerne kompetence som alle akutmedicinere skal kunne mestre. Tiden er løbet fra morfin og stesolid sedation. Hør om rapifen, midazolam og ketamin, hvordan gøres det sikkert, og hvordan indføres det på afdelingen.


Titel på oplæg 2: Mor stukket ihjel på parkeringsplads – red barnet. I samme oplæg som Christian Olsen og Dorthe Lund Hansen

Dato og tid: 3 november kl. 09.00 – 09.50.

Om oplægget: Kvinde med traumatisk hjertestop meldes til akutmodtagelsen, forventet ankomst om 2 min. Med kort varsel meldes at patienten er gravid... Det følgende oplæg vil gennemgå en helt speciel case, hvor få minutter har afgørende betydning. Skal der fokuseres på mor eller foster? Hvordan vi må handle og leve med beslutninger der tages på sekunder...

Ekspertiseområder: Jeg er speciallæge i Akutmedicin og har særlig interesse for uddannelse og for procedure sedation.

Anders Paulsen, Læge
Rigshospitalet

Titel på oplæg: Skyderiet i Fields – Når hospitalets beredskab bliver alvor – Hvordan var vi forberedt og hvad har vi lært

Dato og tid: 3 november 14. kl. 30 – 15.30. I samme oplæg som Kristian Andersen

Om oplægget: Fields beredskabshændelse - fra øvelse til virkelighed.
Initial melding - Klargøring - Indkaldelse - Triage- Modtagelse - Behandling - Ventetid og Usikkerhed

Ekspertiseområder: Ortopædkirurgisk Speciallæge & Traumatolog.

Anne Lund Krarup, Læge
Aalborg Universitetshospital
Titel på oplæg: Snus til Forskning

Dato og tid: 2 november kl. 12.00 – 13.00

Om oplægget: "Snus til Forskning" blev opfundet i vores afdeling for at give korttidsansatte yngre læger mulighed for at forske hos os. I afdelingens årlige forskningsuger inviteres de yngre læger til at deltage i et forskningsprojekt. Det er små studier. Første og sidste forfattere driver processen, mens de yngre læger, oplæres og bliver midter-forfattere på publikationen. På to år har 19 yngre kollegaer været med.

Ekspertiseområder: Akut Basal Palliation Forskningsledelse Randomicerede studier Implementerings studier

Annemarie Dencker, Forsker
Det Nationale Sorgcenter
Titler på oplæg: Kommunikation med pårørende og efterladte på akutafdelingen

Dato og tid: 2 november kl. 10.40 – 11.40

Om oplægget: Gennemgår aktuel viden om støtte til pårørende og efterladte på akutafdelingen med afsæt i forskning og konkrete kommunikationssituationer. Angiver også idéer til, hvordan erfarne kollegaer kan støtte de mindre erfarne på området.

Ekspertiseområder: Cand. mag. i pædagogik og antropologi, ph.d. i sundhedskommunikation. Forsker, underviser og supervisor med fokus på familier ramt af alvorlig sygdom og ulykke. Desuden uddannet i krisestyring inden for det psykotraumatologiske område.

Annmarie Touborg Lassen, Læge
Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital
Titler på oplæg: Compassion i en akutafdeling

Dato og tid: 2 november kl. 15.20 – 16.20.

Om oplægget: Patienter går på tværs af sektorer - og det skal forskningen også gøre. Hvordan får man det til at lykkes i praksis? VI kommer med nogle bud og praktiske aktuelle eksempler.

Ekspertiseområder: Akut Medicin, public health, patienter med særlige behov fx skrøbelige ældre.

Anitha Carlsson, Sygeplejerske
Universitetssjukhuset Linköping
Titler på oplæg: Linköping – organisation En svensk succes.

Dato og tid: 3 november kl. 13.15 – 14.15. I samme oplæg som Diana Hasselqvist

Om oplægget: Se Diana Hasselqvist

Arne Sylvester Rønde Jensen, Paramediciner
Præhospitalet
Titel på oplæg: Er titrering af ilt til KOL-patienter en bedre præhospital behandling?

Dato og tid: 2 november kl. 15.20 – 16.20

Om oplægget: Årligt indlægges ca. 10.000 patienter pga. akut KOL-forværring med en 30-dages dødelighed på op til 16%. Tallet er stigende. Forskning indikerer, at høje iltniveauer til patienter med akut KOL-forværring kan være skadeligt. Oplægget gennemgår eksisterende forskning på området og udforsker en potentiel tilgang til reducering af dødeligheden.

Ekspertiseområder: Paramediciner med bred erfaring inden for det præhospitale felt. Arbejder på den Præhospitale Visitationsenhed samt i Forskning & Udvikling ved Præhospitalet. Sidder derudover i bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab.

Bjørn Lindvang, Sygeplejerske
Akutteam Brøndby - Hvidovre
Titel på oplæg: Den kommunale akutfunktion

Dato og tid: 2 november kl. 12.00 – 13.00. I samme oplæg som Julia Tonning

Om oplægget: Hvordan velfungerende akutfunktioner bidrager til håndtering af akutte tilstande hos borgere i eget hjem, samt understøtter og lykkes med gode patientforløb, herunder udfordringer i det tværsektorielle samarbejde. Fokus vil være på, af hvem og hvordan akutfunktioner benyttes, herunder data- og casefremlæggelse.

Ekspertiseområder: Tværsektorielle akutte patientforløb

Christian Mogensen, Læge
Sygehus Sønderjylland
Titel på oplæg: Erfaringer og udfordringer med tværsektoriel forskning. Om at få præhospital, kommuner og almen praksis til at samarbejde om fælles projekter

Dato og tid: 2 november kl. 15.20 – 16.20.

Om oplægget: I fremtidens sundhedsvæsen bliver forskning på tværs af sektorer stadig vigtigere. Men det er ikke let. I dette oplæg gennemgås nogen af de problemer som man kan møde, og de erfaringer der er gjort for at løse dem.

Ekspertiseområder: Akutte infektioner diagnostik og behandling tværsektoriel forskning

Christian Olsen, Paramediciner
Falck

Titel på oplæg: Mor stukket ihjel på parkeringsplads – red barnet. I samme oplæg som Dorthe Lund Hansen, Anders Vestergaard Krusenstjerne-Hafstrøm

Dato og tid: 3 november kl. 09.00 – 09.50.

Om oplægget: Procedure sedation er en akutmedicinsk kerne kompetence som alle akutmedicinere skal kunne mestre. Tiden er løbet fra morfin og stesolid sedation. Hør om rapifen, midazolam og ketamin, hvordan gøres det sikkert, og hvordan indføres det på afdelingen. Kvinde med traumatisk hjertestop meldes til akutmodtagelsen, forventet ankomst om 2 min. Med kort varsel meldes at patienten er gravid... Det følgende oplæg vil gennemgå en helt speciel case, hvor få minutter har afgørende betydning. Skal der fokuseres på mor eller foster? Hvordan vi må handle og leve med beslutninger der tages på sekunder...

Ekspertiseområder: Advanced paramedic region Sjælland

Claus-Henrik Rasmussen, Læge
AAMK Almen & akutmedicinsk klinik
Titel på oplæg: Odense akutlægebil

Dato og tid: 2 november kl. 12.00 – 13.00

Om oplægget: Mobil akutmedicinsk indsats til plejehjemsbeboere. Præsentation af en akutmedicinsk akutlægebils indsats til plejehjemsbeboere i et tværsektorielt og patientcentreret perspektiv. First hand testimony from a doctor and a nurse, both more or less considered inventory at the Linkoping ED.

Ekspertiseområder: Speciallæge i akutmedicin & almen medicin 30 års fagligt virke på tværs af alle sektorer med klinisk arbejde præhospitalt og i primær samt sekundær sektor.

Diana Hasselqvist, Læge
Akutkliniken US Linköping
Titel på oplæg: Linköping – organisation En svensk succes

Dato og tid: 3 november kl. 13.15 – 14.15. I samme oplæg som Anitha Carlsson

Om oplægget: The truth about the Linkoping success saga. How did the small Emergency Department of Linkoping Sweden transfer from being one staffed with numerus specialities writing referrals amongst each other to one with emergency physicians? First hand testimony from a doctor and a nurse, both more or less considered inventory at the Linkoping ED.

Ekspertiseområder: Consultant Emergency Physician. Medical director Linkoping Emergency Department, Sweden

Dorte Fris Palmqvist, Læge
Bispebjerg Hospital
Titel på oplæg: Jeg har ikke givet samtykke. Håndtering af drugging på tværs af sektorerne

Dato og tid: 2 november kl. 14.00 – 15.00.

Om oplægget: Giftlinjen oplever flere opkald fra borger med mistanke om drugging. Patienterne har ofte et ønske om at få foretaget forgiftningsanalyser, men der er ikke klare retningslinjer inden for området. Hvordan skal man som læge i en akutafdeling håndtere en patient, hvor man mistænker drugging, og er der behov for nye retningslinjer?

Ekspertiseområder: Jeg er speciallæge i anæstesiologi og er ansat på Bispebjerg Hospital. Jeg arbejder både på intensiv afsnittet og på Giftlinjen, hvor jeg har ansvaret for rådgivning inden for forgiftninger med rusmidler.

Dorte Lund Hansen, Sygeplejerske
Holbæk Hospital
Titel på oplæg: Jeg har ikke givet samtykke. Håndtering af drugging på tværs af sektorerne

Dato og tid: 3 november kl. 09.00 – 09.50.

Om oplægget: Traumemodtagelse af hårdt såret patient , min rolle , samarbejdet og udfordringen ved at starte med 1 traume , der inden for kort tid bliver til 2 traumer.

Ekspertiseområder: Akutsygeplejerske i akutmodtagelsen. I samme oplæg som Christian Olsen og Anders Vestergaard

Emil Iversen, Læge
Køge Akutafd., Sjællands Uni. Hospital
Titel på oplæg: Probabilisme - en praktisk tilgang

Dato og tid: 3 november kl. 11.15 – 12.15

Om oplægget: Patienter har ikke sygdom - kun sandsynlighed for sygdom. Når den sandsynlighed aldrig kan blive 0% eller 100%, hvordan håndterer vi så bedst den usikkerhed som vi altid vil stå tilbage med?

Ekspertiseområder: Hoveduddannelseslæge i Akutmedicin. Skaber af RESUS platformen på www.akutmedicineren.dk og vært på ‘YDAM Podcast’ samt fagredaktør på ‘Akutmedicinske Cases’.

Eva Jacobsen, Sygeplejerske
Rigshospitalet, Center for Seksuelle Overgreb
Titel på oplæg: Voldtægtshåndtering

Dato og tid: 3 november kl. 13.15 – 14.15

Om oplægget: Seksuelle overgreb. Hvad gør du, når du står med en, som har været udsat for et seksuelt overgreb? Hvad er vigtigt at gøre, og ikke mindst ikke at gøre? Skal politiet kontaktes? Hvilken hjælp er der at få? Få svar på dette samt andre relevante spørgsmål i forbindelse med mødet med et offer for et seksuelt overgreb.

Ekspertiseområder: Jeg har arbejdet med seksuelle overgreb i 12 år. Herunder akutte og sub-akutte undersøgelser, samt opfølgende samtaler. En del af arbejdet er i tæt samarbejde med retsmedicinere og politi. Desuden har jeg arbejdet med akut gynækologi i 14 år.

Gitte Sparke, Sygeplejerske
Sygehus Lillebælt
Titel på oplæg: Fremskudte visitationsenheder i Kolding og Sygehus Lillebælt

Dato og tid: 3 november kl. 11.15 – 12.15. I samme oplæg som Thais Roy Petersen

Om oplægget: På Sygehus Lillebælt, Kolding sygehus er vi lykkes med at lade 55% af de patienter der får besøg af PHV enheden, forblive i eget hjem. Kom og hør hvordan vi samarbejder om at få den rigtige patient i den rigtige seng, på det rigtige tidspunkt.

Ekspertiseområder: Gitte Sparke, uddannet sygeplejerske siden 1999, har arbejdet på akutafdelingen Kolding siden 2010 med forskellige ansvarsområde og er pt. ansat som projektleder for implementeringen af akutplanen.

Halfdan Lauridsen, Læge
Nordsjællands Hospital
Titel på oplæg: Akut højrisiko abdominalkirurgi forløb – status 2023

Dato og tid: 3 november kl. 13.15 – 14.15

Om oplægget: Ileus, perforeret hulorgan og tarmiskæmi har en mortalitet på 20%. Gennem en målrettet tværfaglig indsats kan dette forbedres markant. På landsplan er der gennem flere år arbejdet målrettet med dette, og det lader til at bære frugt.

Ekspertiseområder: Speciallæge i Akutmedicin og Kirurgi
Medlem af RKKP styregruppen for akut kirurgi databasen
Udviklet lommekort til fokuseret abdominal ultralyd
Ansvarlig for akutmedicinsk hoveduddannelseskursus i akutte kirurgiske tilstande
Arbejder med at trække data og at anvende dem fornuftigt

Hana Malá Rytter, Psykolog
Dansk Center for Hjernerystelse
Titel på oplæg: Information omkring commotio

Dato og tid: 2 november kl. 12.00 – 13.00

Om oplægget: Information og vejledning tidligt efter hjernerystelse kan bidrage til hurtigere bedring. Patienterne skal også rådgives om hensigtsmæssige håndteringsstrategier i løbet af de første uger efter hjernerystelse. Den information, der aktuelt tilbydes er imidlertid forskelligartet. Oplægget omhandler udarbejdelse af nye patientvejledninger baseret på aktuel bedste viden og faglig konsensus.

Ekspertiseområder: Hana Malá Rytter, ph.d. er leder af det nationale videnscenter for hjernerystelse ’Dansk Center for Hjernerystelse’ samt lektor i neuropsykologi ved KU og BBH. Hana arbejder til dagligt med vidensformidling, forskning og i klinikken, og har haft hjernerystelse som sit fokusområde siden 2012.

Helene Mens, Læge
Rigshospitalet
Titel på oplæg: Akutte neuro-infektioner

Dato og tid: 2 november kl. 12.00 – 13.00

Om oplægget: Akutte neuroinfektioner med fokus på encephalitis - TBE såvel som Herpes encephalitter. Der vil være fokus på diagnostik men også epidemiologi, behandling og prognose

Ekspertiseområder: Jeg er speciallæge i infektionsmedicin og er ansvarlig for udredning og behandling af akutte og kroniske neurioinfektioner ved infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet.

Ilda Amirian, Læge
Herlev hospital
Titel på oplæg: Det akutte abdomen i gynækologi. ONLINE oplæg

Dato og tid: 3 november kl. 13.15 – 14.15

Om oplægget: Velkommen til et oplæg om akut abdomen i gynækologien. Jeg vil kort fortælle om de forskellige akutte.
• Ekstrauterin graviditet (graviditet udenfor livmoderen)
• Heterotop graviditet (når man er gravid to steder, både indenfor og udenfor livmoderen)
• Rumperet ovariecyste med blødning (når ægløsningen medfører blødning i bughulen)
• Kraftige vaginale blødninger. Det kan have flere årsager, fx. spontane aborter, blødningsforstyrrelse hos kvinder i forbindelse med overgangsalderen, muskelknuder i livmoderen.
• Akut infektion i underlivet
• Uerkendt graviditet i fødsel
• Hvordan håndteres voldtægt i den akutte fase. tilstande vi arbejder med.

Ekspertiseområder: Jeg har særlig interesse i den akutte kirurgiske del af gynækologien. Jeg forsker i graviditeter udenfor livmoderen med særlig interesse i, hvordan vi kan bedre outcome for patienter i den postoperative fase. Jeg er ved at subspecialisere mig i perioperativ medicin.

Inge Nørby-Lassen, Sygeplejerske
Esbjerg Sygehus
Titel på oplæg: Compassion i en akutafdeling

Dato og tid: 2 november kl. 15.20 – 16.20

Om oplægget: Compassion er et af de evidensbaserede mentale værktøjer, der kan hjælpe til at du kan bevare roen, når stærke følelser og pres er på spil. Oplægget vil give konkrete eksempler på vores erfaring med compassion i den akutte kliniske praksis; tæt på patientforløb, i samarbejdet blandt kolleger og med blik for omsorg for sig selv.

Ekspertiseområder: Klinisk sundhedsfaglig coach med fokus på compassion, Esbjerg Sygehus. Sygeplejerske, underviser. Master i positiv psykologi. Uddannet i Applied Compassion Training fra Stanford University og snart underviser i CCT, Compassion Cultivating Training.

Jakob Stensballe, Læge
Rigshospitalet, TraumeCenter og Blodbank
Titel på oplæg: Traumeblødning – hvor er vi i 2023

Dato og tid: 3 november kl. 13.15 – 14.15

Om oplægget: Traumeblødning – hvor er vi i 2023. Hvad er de internationale standarder for blødende traumepatienter. Hvad skal der til og hvornår, hvorledes bruges blodprodukter, krystalloider, TXA og i hvilken prioritering. Er damage control noget som starter præhospitalt og i Akutmodtagelsen ? Og hvor er vi på vej hen med hvilke nye blodprodukter og vores fremtidige blødningskoncept for traumepatienter?

Ekspertiseområder: Overlæge, ph.d., anæstesiolog, akutlæge, samt lægefagligt ansvarlig for Region H's Blødningsvagt. Ekspert i traumatologi og blødning. Forskningsaktiv indenfor blødning, traume og kritisk sygdom. Ansat i delestilling mellem Reg H’s Blodbank og TraumeCentret, Rigshospitalet.

Jens-Ulrik Stæhr Jensen, Læge
Herlev og Gentofte Hospital
Titel på oplæg: Akut indlagte patienter med pneumoni

Dato og tid: 2 November kl. 15.20 – 16.20. I samme oplæg som Theis Itenov

Om oplægget: Samfundserhvervet pneumoni i akut afdelingen: Historien – Nutiden – Fremtiden I dette oplæg vil vi skitsere den historiske baggrund for den behandling vi i dag tilbyder patienter med samfundserhvervet pneumoni og de senest studieresultater. Vil vi desuden præsenterer en række innovative behandlingstiltag som står foran at blive testet i kliniske studier og potentielt kan vende op og ned på tilgangen til den akut inficerede patient

Ekspertiseområder: Jens-Ulrik Jensen er overlæge i lungemedicin og professor i lungemedicin ved Københavns Universitet. Han har forsket i akut og kronisk lungesvigt siden 2006, hvor han startede sin forskerkarriere.

Jesper Weile, Læge
Regionshospitalet Horsens
Titel på oplæg: Hvorfor forsker nogen i akutmedicinsk ultralyd?

Dato og tid: 2 november kl. 14.00 – 15.00

Om oplægget: I dette oplæg vil jeg kort fortælle om hvorfor og hvordan vi forsker i akutmedicinsk ultralyd. Hvad tænker vi på, når vi laver et forskningsprojekt og hvorfor skal vi egentlig forske i ultralyd?

Ekspertiseområder: Ud over at være læge ved Akutafdelingen i Horsens er Lektor i Akutmedicinsk Ultralyd ved Center for Akutforskning på Aarhus Universitet.

Jonas Egebart, Læge
Sundhedsstyrelsen
Titel på oplæg: Muligheder og potentialer i det samlede sundhedsvæsen

Dato og tid: 2 november kl. 09.25 – 10.10

Julia Tonning, Sygeplejerske
SHS Akutteam
Titel på oplæg: Den kommunale akutfunktion

Dato og tid: 2 november kl. 12.00 – 13.00. I samme oplæg som Bjørn Lindvang Lassen.

Om oplægget: Hvordan velfungerende akutfunktioner bidrager til håndtering af akutte tilstande hos borgere i eget hjem, samt understøtter og lykkes med gode patientforløb, herunder udfordringer i det tværsektorielle samarbejde. Fokus vil være på, af hvem og hvordan akutfunktioner benyttes, herunder data- og casefremlæggelse.

Ekspertiseområder: Sygeplejerske med erfaring inden for tværkommunalt og -sektorielt samarbejde omkring den akutte patient og hjemmebehandling.

Julie Mackenhauerg, Læge
Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital
Titel på oplæg: Ulighed i den akutte behandling til mennesker med psykisk sygdom

Dato og tid: 2 november kl. 12.00 – 13.00.

Om oplægget: Julie Mackenhauer er læge og PhD med kliniske erfaring fra bl.a. akutområdet. Hun forsvarede sin PhD i 2022 vedrørende ulighed i det akutte sundhedsvæsen for mennesker med psykisk lidelse. Julie vil fremlægge resultaterne af sin forskning. Julie bliver speciallæge i samfundsmedicin og har særlig interesse for ulighed i sundhed, implementering og klinisk kvalitetsudvikling.

Ekspertiseområder: Epidemiologi, Psykiatrisk co-morbiditet, Socialt udsatte, Brobygning, Kvalitetsudvikling og Samskabelse

Julie Rask Jensen, Sygeplejerske
Bispebjerg Hospital
Titel på oplæg: Endnu en afruser – en kvalitativ undersøgelse af sygeplejerskers sprogbrug

Dato og tid: 3 november kl. 11.15 – 12.15

Om oplægget: Omhandler sygeplejerskers sprogbrug om patienten til abstinensbehandling. Empirien er indsamlet i egen afdeling. Findes der et bestemt sprogbrug? Hvorfor er sproget således? Har det indvirkning på plejen af patienten?

Ekspertiseområder: Medicinansvarlig sygeplejerske. Diplomuddannet akutsygeplejerske fra KP.

Julie Schmidt, Juridisk konsulent
Region (tidligere)
Titel på oplæg: Patientjournaler – hvad må man?

Dato og tid: 3 november kl. 11.15 – 12.15

Om oplægget: Opslag i patientjournaler - hvilke oplysninger må tilgås og hvornår? De relevante regler vil blive gennemgået og koblet op med praktiske eksempler. Formålet med oplægget er at skabe klarhed omkring brug af journaloplysninger i henholdsvis behandlingssituationer og andre situationer.

Ekspertiseområder: Juridisk konsulent med speciale i sundhedsret

Karina Damsgaard Nørby, Psykolog
Koncern HR, Region Midt
Titel på oplæg: At arbejde i en presset hverdag – hvad gør det ved os…

Dato og tid: 2 november kl. 15.20 – 16.20

Om oplægget: Som sundhedsfaglig udsættes man for en række potentielt mentalt belastende faktorer. Oplægget har til hensigt at sætte fokus på disse faktorer samt almindelige reaktioner. Desuden præsentere forebyggende og hjælpsomme tiltag.

Ekspertiseområder: Cand.psych.aut. Specialist i Psykoterapi Ansat i Koncern HR, RM med primær fokus på akutområdet. Aktuelt PhD stud. i samarb. med Akutlægehelikopteren med fokus på mental trivsel i professioner med høj traumeeksponering. Tidl. krisepsykolog i Forsvaret

 

Kristian Andersen, Læge
Traumecentret Rigshospitalet
Titel på oplæg: Skyderiet i Fields – Når hospitalets beredskab bliver alvor – Hvordan var vi forberedt og hvad har vi lært

Dato og tid: 3 november kl. 14.30-15.30. I samme oplæg som Anders Paulsen

Om oplægget:Når den store hændelse indtræffer er det for sent at indse, at man personligt og som organisationen ikke er klar. Det er ikke godt nok først at lave realistiske og effektive, gennemøvede planer EFTER en hændelse. Hvorledes kan man forberede sig, så man reelt er klar? - hvilke forudsigelige udfordringer skal der styr på inden? - hvordan kan de løses? - hvordan bliver den enkelte klar? - og hvordan håndteredes Fields-hændelsen, når planer og øvelser bliver til virkelighed?

Ekspertiseområder: Beredskabsansvarlig Overlæge, Rigshospitalet AMK-læge og præhospital Akutlæge, Region H.

Lasse Paludan Bentsen, Læge
Fælles Akut Modtagelse, Odense Universitets Hospital
Titel på oplæg: Shock - derfor glemmer du, at der er andre typer end sepsis

Dato og tid: 2 november kl. 12.00 – 13.00

Om oplægget: Hver dag indbringes patienter med shock af ambulancer til danske akutmodtagelser, hvor et hyppigt fokus er sepsis. Shock i de tidlige stadier kan være svær at kategorisere da de præsenterer sig mangfoldigt og det kan både forsinke korrekt diagnose og behandling. Oplægget fokuserer på tilgangen til udifferentieret shock, både præ- og inhospitalt.

Ekspertiseområder: Lasse er hoveduddannelseslæge i Akutmedicin, PhD-studerende og tidligere ambulanceredder. Han forsker i shock, hæmodynamik, tidlig vasopressor behandling og sideløbende inden for bl.a. uddannelse, iltterapi og ultralydsdiagnostik.

Mia Hoppe & Camilla Lund, Sygeplejersker
Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Titel på oplæg: Min kære er død – hvad så? Pårørende kontakt efter dødsfald på akutafdeling

Dato og tid: 2 november kl. 10.40 – 11.40

Om oplægget: Hvordan kan akutsygeplejersken i Traumecentret/Skadestuen bedst muligt støtte de pårørende i efterforløbet, når de har mistet en nærtstående i Traumecentret/Skadestuen. Det fokus har vi haft i Traumecentret/Skadestuen på Aarhus Universitetshospital siden marts 2023, hvor vi foretog en 3 måneders prøvehandling med succes, som i dag er implementeret i afdelingen med et officielt E-dok. I oplægget kommer vi omkring baggrunden for projektet og vores resultater heraf.

Ekspertiseområder: Camilla Lund & Mia Hoppe, Akutsygeplejersker i Traumecentret/Skadestuen, Aarhus Universitetshospital.

Mads Geisler, Læge
Læger unden Grænser
Titel på oplæg: Feltarbejdet med Læger uden Grænser

Dato og tid: 2 november kl. 11.15 – 12.15

Om oplægget: Medicinsk nødhjælp med Læger uden Grænser. Krig, ebola, sypertyfoner, ekstrem fattigdom. Feltberetninger fra 12 udsendelser med Læger uden Grænser 2013-2022. Seneste mission var Ukraine i månederne umiddelbart efter krigens begyndelse. Oplægget er baseret på nedslag i og billeder fra den kliniske hverdag i flygtningelejre, i områder ramt af konflikt, epidemier eller naturkatastrofer - samt de steder i verden hvor behovet for lægehjælp er størst. Hvordan arbejder man i en ebola- eller koleraepidemi? Hvordan fungerer sundhedssystemet når der er krig? Dialog og spørgsmål velkomne under hele oplægget.

Ekspertiseområder: Klinisk læge og medicinsk supervisor, Læger uden Grænser

Michael Dan Arvig, Læge
Akutafdelingen, Slagelse Sygehus
Titel på oplæg: Hvad kan jeg bruge ultralyd til?

Dato og tid: 2 november kl. 14.00 – 15.00

Om oplægget: ULTRALYD!!! En fed gadget? En diagnostisk hjælp? Lir? Streetcredit? Ultralyd breder sig rundt omkring både på akutafdelingerne, præhospitalt, i lægevagten, hos den praktiserende læge og hos akutteams. Anvendelsesmulighederne øges hele tiden. Er det hele nu også godt? Kom og hør om hvordan ultralyd bør bruges understøttet af et potpourri af den nyeste ultralydsforskning.

Ekspertiseområder: Ultralydsaficinado. Akutlæge. Leder af landets mest disruptive forskningsenhed.

Michelle Petersen, Nødhjælpsarbejder
Dansk Røde Kors
Titel på oplæg: Red Cross’ health responses in Emergencies

Dato og tid: 2 november kl. 10.40 – 11.40

Om oplægget: Se Pie Meulenkamp

Ekspertiseområder: Sundhedsprojekter for befolkningsgrupper, som er berørt af naturkatastrofer, konflikter eller sundhedsmæssige nødsituationer

Mille Teilmann Andersen, Sygeplejerske
Bispebjerg Hospital
Titel på oplæg: Endnu en afruser – en kvalitativ undersøgelse af sygeplejerskers sprogbrug

Dato og tid: 3 november kl. 11.15 – 12.15. I samme oplæg som Julie Rask Jensen

Om oplægget: Se Julie Rask Jensen

Ekspertiseområder: Sygeplejerske med speciel funktion Diplomuddannet akutsygeplejerske fra KP.

Nikolaj Blomberg, Forsker
Præhospitalt Center, Region Sjælland
Titel på oplæg: Hightech i akutafdelingen (ChatGPT og kunstig intelligens)

Dato og tid: 2 november kl. 15.20 – 16.20

Om oplægget: Kunstig intelligens har potentiale som beslutningsstøtte både i den præhospitale indsats og på akutafdelingen. Hvad kan vi bruge AI til, hvilke erfaringer har vi, og hvilke overvejelser skal vi gøre os i forhold til regler og etik.

Ekspertiseområder: Forsker og post.doc i Præhospitalt Centers forskningsenhed, Region Sjælland.

Peter Buxbom, Læge
Køge Hospital
Titel på oplæg: Børnefrakturer

Dato og tid: 2 november kl. 10.40 – 11.40

Om oplægget: Børneknogler er markant anderledes opbygget end voksenknogler - det og så barnets evne til knogle-remodellering giver flere muligheder for valg af slutbehandling. Kom og få tips, tricks og cases.

Ekspertiseområder: Børneortopædkirurg

Pia Iben Pietersen, Læge
Odense Universitetshospital
Titel på oplæg: Hvordan bliver jeg god til ultralyd? (Afholdes på engelsk)

Dato og tid: 2 november kl. 14.00 – 15.00

Om oplægget: Point-of-care ultralyd og ultralydsundersøgelser udført af ikke-radiologer er stigende. Mange studier har vist at det er til gavn for patienterne både ift. diagnose, korrekt behandling og indlæggelsestid. De høje sensitiviteter og specificiteter vist i mange studier kræver dog sufficient kompetenceniveau, men hvordan får vi implementeret ultralydsuddannelse og træning i en klinisk travl hverdag? Er de obligatoriske kurser nok til at stemple en uddannelses- eller speciallæge som værende kompetent nok? Og hvordan skal vi sikre kompetencerne? I oplægget vil vi diskutere ultralydsuddannelse og hvordan man bliver god til ultralyd.

Ekspertiseområder: Radiolog-in-spe med interesse for klinisk ultralyd og uddannelsesforskning. PhD i uddannelse og kompetencevurdering i lungeultralyd. En del af det Europæiske Lungemedicinske Selskabs UL task force og internationale lungeultralyds OSCE. Tovholder på den prægraduate UL-uddannelse, SDU.

Pie Meulenkamp, Nødhjælpsarbejder
Dansk Røde Kors
Titel på oplæg: Red Cross’ health responses in Emergencies

Dato og tid: 2 november kl. 10.40 – 11.40. I samme oplæg som Michelle Petersen

Om oplægget: Jeg og min kollega fra Røde Kors, skal holde et oplæg om Health in Emergencies

Ekspertiseområder: Jeg har været ansat i den Internationale Afdeling i Dansk Røde Kors i mere end 10 år. Jeg arbejder i Dansk Røde Kors' katastrofe afdeling og har været tovholder på de store operationer som Dansk Røde Kors har støttet. Jeg har været ude som nødhjælpsarbejder/delegat i flere operationer.

 

Rasmus Lyngby, Paramediciner
Akutberedskabets Region Hovedstaden.
Titel på oplæg: Forskning i det præhospitale felt

Dato og tid: 2 november kl. 12.00 – 13.00

Stine Galili, Læge
Aarhus Universitetshospital
Titler på oplæg: Smertebehandling af den opioid tilvænnede patient

Dato og tid: 3 november kl. 11.15 – 12.15

Titel: Akut smertebehandling af patienter med dagligt opioid forbrug.

Om oplægget:

Kom og vær med til at diskutere den gode smertebehandling af patienter med dagligt opioid forbrug. Tag endelig din egen case med!
Primære emner der dækkes i oplægget: • Opioid tolerance
• Do’s and don’ts – best practice.
• Opioid rotation
• Smertelindring med andet/mere end opioider

Ekspertiseområder: Jeg blev uddannet som læge i 2014 og har siden været optaget af god smertebehandling i vanskelige situationer. De seneste tre år har jeg været ph.d.-studerende og arbejdet med avanceret smertebehandling i den akutte setting, primært for patienter med daglig opioid forbrug.

Søren Bøgevig, Læge
Bispebjerg Hospital
Titler på oplæg: GHB-afvænning

Dato og tid: 2 november kl. 14.00-15.00

Om oplægget: GHB-abstinenssyndromet - typiske karakteristika, symptomerne og behandlingsmuligheder, herunder systematisk anvendelsen af natriumoxybat (NaGHB) i udvalgte patienter.

Ekspertiseområder: Toksikologi, lægmiddelforgiftninger, farmakologisk abstinensbehandling, antidot-anvendelse herunder i forgiftninger med kredsløbspåvirkning.

Theis Itenov, Forsker
Anæstesiologiskm Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden
Titler på oplæg: Akut indlagte patienter med pneumoni

Dato og tid: 2 november kl. 15.20 – 16.20. I samme oplæg som Jens-Ulrik Stæhr

Om oplægget: Samfundserhvervet pneumoni i akut afdelingen: Historien – Nutiden – Fremtiden
I dette oplæg vil vi skitsere den historiske baggrund for den behandling vi i dag tilbyder patienter med samfundserhvervet pneumoni og de senest studieresultater. Vil vi desuden præsenterer en række innovative behandlingstiltag som står foran at blive testet i kliniske studier og potentielt kan vende op og ned på tilgangen til den akut inficerede patient

Ekspertiseområder: Speciallæge og senior forsker i anæstesiologi og intensiv medicin på Bispebjerg hospital. Særlig interesse i individualiseret behandling af infektionssygdomme, populations epidemiologi og randomiserede studier.

Trine Nielsen, Læge
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Sønderjylland
Titler på oplæg: Video og symptombaserede skalaer til præhospital visitering af strokepatienter

Dato og tid: 2 november kl. 15.20 – 16.20.

Om oplægget: Prehospital Stroke Score, PreSS, er indført nationalt i præhospitalet til vurdering af stroke-patienter, men er en stroke-skala tilstrækkelig? Hvad hvis neurologen ser med allerede på findestedet? Og kan vi finde storkarsokklusionerne ude præhospitalt? Vi ser på nogle af de tilgængelige værktøjer og ser på data fra et pilotprojekt, hvor der anvendes video til visitering af patienter mistænkt for stroke.

Ekspertiseområder: Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet (2018) og har siden arbejdet klinisk i Neurologien. I 2022 startede jeg som ph.d.-studerende på Sygehus Sønderjylland, hvor jeg arbejder med implementering af video til præhospital visitering af patienter mistænkt for stroke.

Ulf Grue Hørlyk, Læge
Esbjerg Sygehus
Titler på oplæg: Min bedste fejl i akutafdelingen

Dato og tid: 2 november kl. 10.40 – 11.40.

Om oplægget: Vi laver fejl.
Nogen fejl bliver opdaget og klaget over, nogen fejl opdages kun af dig selv og dine kollegaer, og nogen fejl er der måske ingen andre der opdager, og så går du med dem selv. Skyld og skam kan blive en del af vores hverdag, hvis vi ikke lærer at være åbne om vores fejl. Hvordan skaber vi en kultur og en ramme for at snakke om fejl i hverdagen? Cheflæge Ulf Hørlyk og Hospitalspræst Søren Lydeking Pedersen styrer et panel der diskuterer en fejlvenlig hverdagskultur. Input fra publikum meget velkomment

Ekspertiseområder: Akutmedicin, ledelse